Concrete Hulpverlening West-Friesland
Waar de instanties stoppen gaat CHWF verder!
CHWF in het kort
Persoonlijk
Werkwijze
Financieel
Financieel

De begeleidingsvormen
1 - Zonder medische indicatie, waarbij u persoonlijk afrekent met CHWF.
2 - U beschikt over een bestaande PGB (Persoon Gebonden Budget), waarbij u persoonlijk afrekent met CHWF
3 - Een doorverwijzing via uw huisarts naar Psygro, waarbij de kosten op medische indicatie vergoed kunnen worden.

     De indicatie en eventuele medicatie wordt hierbij vastgesteld door een Arts Psychiatrie (GGZ-arts). Verdere
     begeleiding verloopt via CHWF in samenspraak met betreffende arts.

De vergoeding
CHWF hanteert een tarief van € 60,- per uur en geldt zowel voor de persoonlijke gesprekken, benodigde reistijd en
voor u te verrichten administratieve handelingen.

Het consult
- Eerste gesprek is minimaal anderhalfuur
- Vervolg gesprekken gebeuren in onderling overleg, afhankelijk van de behoefte en noodzaak